KURS TRENERA II KLASY

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie trenera klasy II z kajakarstwa. Kurs będzie realizowany przez firmę Sport Kurs, a moderatorem kursu będzie dr Mateusz Rynkiewicz trener klasy mistrzowskiej w kajakarstwie. Kurs odbędzie się  w Gorzowie Wielkopolskim. Proponowany harmonogram kursu zamieszczono poniżej. Szkolenie będzie realizowane w wymiarze 90 godzin zajęć dydaktycznych. Podstawą uzyskania dyplomu  będzie obrona pracy dyplomowej oraz pozytywna ocena z egzaminu.

Wymaganie

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • Posiadać stopień instruktora sportu o specjalności kajakarstwo
  • Posiadać 1 rok doświadczenia w pracy trenerskiej
  • Wykazać się osiągnięciami trenerskimi potwierdzonymi przez OZKaj
  • Kandydat na kurs powinien również posiadać umiejętność pływania oraz umiejętność wiosłowania w kajaku sportowym opanowaną w stopniu podstawowym
  • Przesłanie zgłoszenia i opłacenie pierwszej transzy za kurs – 1000 zł – zgłoszenia przyjmujemy do 10.12.2023.r. 

 

 • Obecność na zajęciach (70%)

 • Ukończona i obroniona praca dyplomowa 

 • Pozytywna ocena z egzaminu końcowego składanego przed komisją

 • Dokonanie pełnej odpłatności za kurs – łącznie 2500 zł

  1. 16-17.12.2023 r. zjazd w formie zdalnej online

  2. 13-14.01.2024 r. zjazd w formie zdalnej online

  3. 27-28.01.2024 r. zjazd w formie zdalnej online

  4. 1-3.03.2024 r. zjazd w Gorzowie Wlkp.

   

  Egzamin i obrona pracy odbędą się dnia 03.03.2024 w Gorzowie Wlkp.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres sportkurs@gmail.com

Wszelkich pytań odnośnie kursu udziela Mateusz Rynkiewicz tel. 796-143-683.